Eindtoets Cito informatie

Maakt jouw kind dit jaar de Cito Eindtoets?

Kom op de hoogte van de Cito

Wat betekent de Cito-toets voor jouw kinderen?

De toets Rekenen-Wiskunde voor groep 8 is een onderdeel van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Met het LOVS kunt u de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op uw school van groep 1 tot en met 8 volgen. De gegevens van het LOVS bieden u de mogelijkheid het onderwijs op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau te evalueren. Naast de toetsen zijn ook diagnostische taken en hulpmaterialen ontwikkeld. Met behulp van de toetsen, diagnostische taken en hulpmaterialen kunt u het hele zorgverbredingstraject doorlopen, van signaleren via analyseren tot handelen. De toets van groep 8 is bedoeld om ofwel afgenomen te worden op het B8-moment (eind oktober, begin november) of op het M8-moment (eind januari, begin februari).

Cito-toets online maken?

In de negentiger jaren bracht Cito de toetspakketten Rekenen-Wiskunde 1, 2 en 3 uit. In 2002 zijn deze pakketten in verband met de komst van de euro op 1 januari 2002 vervangen door het toetspakket Rekenen-Wiskunde 2002. De toetspakketten maakten deel uit van zorgverbredingspakketten waarmee het hele zorgverbredings-traject kon worden doorlopen. In de periode 2002-2009 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw LOVS. Op basis van analyses van de in gebruik zijnde reken-wiskundemethoden is een nieuwe verzameling opgaven ontwikkeld voor groep 3 tot en met 8. Deze opgaven zijn vervolgens aan een groep leerlingen van een groot aantal scholen voorgelegd. Op basis van de verzamelde gegevens zijn vervolgens nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde en normeringstabellen samengesteld, waarmee u nu de resultaten van uw leerlingen en uw onderwijs kunt evalueren.
 

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin